Ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., έχοντας την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, ήδη από την ίδρυσή του, συμμετέχει και εκπονεί πληθώρα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
Πρόγραμμα FishMPABlue 2 (2017-2018): Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg MED με τίτλο: "Αλιευτική Διακυβέρνηση στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (Θ.Π.Π.): Δυνατότητες για Μπλε Οικονομία 2", το οποίο έχει ως στόχο την Βιώσιμη Διαχείριση της μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας στην Προστατευόμενη Περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ. με την  εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων διακυβέρνησης. 
► Πρόγραμμα BlueCoast (2018-2020): Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Greece-Albania με τίτλο: "Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση", το οποίο έχει ως στόχο, μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας της Ελλάδας και της Αλβανίας, την διατήρηση και προστασία μερικών από τους σημαντικότερους οικοτόπους στη Μεσόγειο για την θαλάσσια χελώνα Caretta caretta
Πρόγραμμα PlasticBusters MPAs (2018-2022): Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg MED με τίτλο: "Προστασία της βιοποικιλότητας από τα πλαστικά σε Μεσογειακές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές", το οποίο έχει ως στόχο να συμβάλει στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων σε πελαγικές και παράκτιες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (Θ.Π.Π.) μέσω της καταπολέμησης των θαλάσσιων απορριμμάτων. 
Πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον), στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Προγράμματος Στήριξης 2000-2006.
Σε αυτά τα δύο προγράμματα εντάχθηκε η λειτουργία του Ε.Θ.Π.Ζ και των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης.
Πρόγραμμα MedPAN NORTH (2010-2013). Το πρόγραμμα λειτουργεί στα πλαίσια του Δικτύου Διαχειριστών των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της Μεσογείου “MedPAN” και έχει σαν στόχο στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών της Βορείου Μεσογείου, με σκοπό την βελτίωση της διαχείρισης των περιοχών τους.
Πρόγραμμα ARGOMARINE (2009-2012). Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και ρύπανσης, λόγω των θαλάσσιων μεταφορών και των σκαφών αναψυχής που διαπλέουν ¶περιβαλλοντικά ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές.
Πρόγραμμα ARCHICHARTER (2006-2009). Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ARCHICHARTER στα πλαίσια της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III B ARCHIMED. Το πρόγραμμα προωθεί την εφαρμογή του βιώσιμου τουρισμού σε ελληνικές και ιταλικές Προστατευόμενες Περιοχές.
Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ (2000-2006). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών Α/βάθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στο μαθησιακό επίπεδο τους, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των αυριανών πολιτών.
Πρόγραμμα LIFE-Environment Programme “ZANTECOAST” (2001-2004). Προώθηση του σχεδίου, “I.C.Z.M (Integrated Coastal Zone Management): Demonstration Actions in the National Marine Park of Zakynthos”, για την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το LIFE-Environment Programme

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο