Το Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ARGOMARINE ‘Automatic Oil-Spill Recognition and Geopositioning integrated in a Marine Monitoring Network’, συγχρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (7οΧρηματοδοτικό Πλαίσιο Έρευναςκαι Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεματικός Άξονας: Μεταφορές). Στην υλοποίηση του Ερευνητικού Προγράμματος (2009-2012), συμμετέχουν 9 Επιστημονικοί Εταίροι από 4 Ευρωπαίκές Χώρες και Διεθνείς Οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.).
 
Το Πρόγραμμα στοχεύει στη ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας και Έγκαιρης Προειδοποίησης Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης που θα συμβάλλει στονπεριορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κυρίως, σε ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές (Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές – ΘΠΠ) της Μεσογείου.
 
 
Η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας και Έγκαιρης Προειδοποίησης Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης στα πλαίσια του Προγράμματος στοχεύει στο να διασφαλίσει:
 
  1. Την δυνατότητα παρακολούθησης της κίνησης των πλοίων, κυρίως στις περιοχές με έντονη θαλάσσια κυκλοφορία και υψηλό κίνδυνο εμφάνισης περιστατικού ρύπανσης.
  2. Την αξιόπιστη ανίχνευση ατυχημάτων/περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.
  3. Την έγκαιρη ειδοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης των Τοπικών Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών Περιβαλλοντικού Ελέγχου.
  4. Τον αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων και των ενεργειών, που απαιτούνται για την προστασία του θαλάσσιου, παράκτιου και νησιωτικού περιβάλλοντος από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες.
  5. Την στήριξη των Κέντρων Λήψης Αποφάσεων στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή προληπτικών, έγκαιρων και εκτάκτου ανάγκης επεμβάσεων.
  6. Ενίσχυση των ενεργειών -χαμηλού κόστους- πρόληψης των θαλάσσιων ατυχημάτων/περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης (σε αντίθεση με το υψηλό κόστος αντιμετώπισης και αποκατάστασης).
  7. Τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κυρίως στις ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές.
 
 
Σύνδεση ArgoMarine site : http://www.nmp-zak.org/old/www/argomarine/index.php
 
 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο