ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 «Στο μικροσκόπιο» οι παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta

«Στο μικροσκόπιο» των επιστημόνων του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, μπήκαν οι παραλίες ωοτοκίας των Caretta caretta.
Στο πλαίσιο επιστημονικής εργασίας και ερευνών συλλέχθηκε υλικό από τις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο νησί μας και συγκεκριμένα από το Μαραθονήσι, το Καλαμάκι (Ανατολικό – πόστο Crystal – και Δυτικό), τα Σεκάνια, τη Δάφνη και Γέρακα και τα αποτελέσματα των εργασιών θα οδηγήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των παραλιών ωοτοκίας και θα ανακοινωθούν στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη μόλις είναι διαθέσιμα, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Σχετικά με το πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020»
Την περίοδο 27 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου εργασία πεδίου για το έργο «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance» – BLUECOAST, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”. Την εργασία εκτέλεσαν οι επιστήμονες του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, ο οποίος είναι και επικεφαλής εταίρος του συγκεκριμένου έργου. Η εργασία περιλάμβανε:

• Διενέργεια μορφολογικών τομών, κάθετων στην ακτογραμμή, στο χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα των παραλιών.
• Δειγματοληψία επιφανειακού χερσαίου και θαλάσσιου ιζήματος σε αντιπροσωπευτικά σημεία των παραλιών.
• Πυρηνοληψία μήκους περίπου 1 μέτρου στο άνω χερσαίο τμήμα των προαναφερθεισών παραλιών.
• Δειγματοληψία επιφανειακού παράκτιου ύδατος με παράλληλη in situ μέτρηση θερμοκρασίας και pH. 

Τα δείγματα ιζήματος και νερού, αφού συσκευάστηκαν κατάλληλα, μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του ΕΚΠΑ για ανάλυση.
Συνεργαζόμενοι φορείς του προγράμματος είναι: ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (συντονιστής), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, η Αλβανική Εθνική Αρχή για τις Ακτές, ο Δήμος Χιμάρας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την εξέλιξή του: Website: bluecoast-cbc.eu | email: info_bluecoast@ionio.gr

https://www.imerazante.gr/2019/07/12/200380?fbclid=IwAR2Lr0Lm16NqG3RABvvU4fa_w00hBoR3VxlN5JWHMuf0xLFhlDJj05Sa124

 

 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο