Ήρθε η ώρα να αναδείξουμε όλες εκείνες τις υπέροχες φωτογραφίες που έχετε τραβήξει στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου! 
 
Εμπνευστείτε από τη Μεσόγειο Θάλασσα και πάρτε μέρος στον 1ο διαγωνισμό φωτογραφίας. Θα ανακηρυχθούν τέσσερις νικητές από την περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Οι νικητές θα συμμετέχουν σε έναν δεύτερο διαγωνισμό (2nd round contest) με όλες τις φωτογραφίες από τις Προστατευόμενες περιοχές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, με επιπλέον βραβεία για να κερδίσουν, χορηγούμενα από τις Scubapro και Paralenz.
 
Οι φωτογραφίες σας παίρνουν ζωή: Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό φωτογραφίας για τη θαλάσσια φύση, θα συμβάλλετε στο ερευνητικό πρόγραμμα MPA Engage έργο, χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς πόρους (Interreg Med) και στοχεύει στην αύξηση της ενημέρωσης, και τη συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση και γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου από τη σκοπιά της κλιματικής αλλαγής. Οι φωτογραφίες σας μπορεί να επιλεχθούν να είναι μέρος της έκθεσης για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουν στη διάδοση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών για τη θαλάσσια και παράκτια φυσική προστασία. 
 
Κατηγορίες
Σας προσκαλούμε στην υποβολή πρωτότυπων φωτογραφιών, που έχουν ληφθεί τόσο σε χερσαίους όσο και σε υποβρύχιους οικοτόπους ενεργούς ή αρχαίους, οι οποίοι σχετίζονται με τη θάλασσα και την παράκτια φυσική περιοχή και τα κοινωνικά περιβάλλοντα που απεικονίζουν είτε:
 
1. Φυσικές αξίες:  Φωτογραφίες που δείχνουν την ομορφιά και τον πλούτο των θαλάσσιων και παράκτιων ενδιαιτημάτων της Μεσογείου και τη βιοποικιλότητα τους, την βιολογία και οικολογία τους, τα χαρακτηριστικά είδη τους και τα παράξενα της θάλασσας, όπως είναι τα σπάνια είδη οργανισμών (#ValueMPA)
 
2. Επίπτωση: Φωτογραφίες που αντανακλούν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε βιολογικό, γεωλογικό  και κοινωνικό επίπεδο, εξωτικά και εισβολικά είδη και άλλες ενέργειες που προέρχονται από την υπερθέρμανσης του πλανήτη και απειλούν την οικολογική σταθερότητα στα παράκτια και θαλάσσια περιβάλλοντα της Μεσογείου (#ImpactMPA).
 
3. Δράση: Φωτογραφίες που δείχνουν πως οι άνθρωποι ή οι οργανώσεις αναλαμβάνουν δράση για να μετριάσουν, να αντισταθμίσουν ή να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της Μεσογείου. (#ActionMPA).
 
4. Παλιά Μεσόγειος: Παλιές φωτογραφίες που αποκαλύπτουν την κατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, των κοινωνικών παραμέτρων στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα. Αλλαγές στο τοπίο, παρουσία εξωτικών ή/ και εισβολικών ειδών και ενέργειες του παρελθόντος και η εξέλιξη τους, καθώς και αλλαγές εξαιτίας άμεσων ή έμμεσων ανθρώπινων παρεμβάσεων (#OldMPA).
 
Οι διοργανωτές του διαγωνισμού είναι ελεύθεροι να αλλάξουν την κατηγορία της φωτογραφίας την οποία αρχικώς επέλεξαν οι συμμετέχοντες. 
Διατηρούμε το δικαίωμα να δηλώσουμε μηδενική και κενή κατηγορία, αν δεν υπάρξουν παραπάνω από 10 φωτογραφίες 
 
Πώς να συμμετέχετε
 
Αρχικά....... ακολουθήστε μας στο Instagram! @MPAengage
 
Έπειτα......
Ανεβάστε τις φωτογραφίες σας στο προφίλ σας από τις 1η Αυγούστου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2020
Προσθέστε επισήμανση (tag) @MPAengage
Περιγράψτε την φωτογραφία σας
Διαλέξτε κατηγορία χρησιμοποιώντας τις ετικέτες (hashtags) που αναλύθηκαν παραπάνω 
Μην ξεχάσετε να βάλετε τα hashtag του διαγωνισμού #MPAcontest και το hashtag της περιοχής (για τη Ζακυνθο #ZakynthosMPA)
• Μπορείτε στην ίδια δημοσίευση να ανεβάσετε παραπάνω από μια φωτογραφία, εφόσον έχουν επιπλέον πληροφορίες για την ίδια περιοχή ή οργανισμό, ενδιαίτημα, διαδικασία ή φαινόμενο που φαίνεται στη δημοσίευση. 
 
Κάθε προφίλ στο instagram μπορεί να συμμετέχει με μέγιστο 2 δημοσιεύσεις ανά κατηγορία. Δε θα γίνονται αποδεκτές οι ίδιες φωτογραφίες σε δύο διαφορετικές κατηγορίες.
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για όλους άνω των  14 ετών ανεξαρτήτως εθνικότητας.
 
Απαιτήσεις Φωτογραφίας
Μπορείτε να μοιραστείτε φωτογραφίες σχετικά με τα θαλάσσια και παράκτια περιβάλλοντα της Μεσογείου που έχουν ληφθεί σε κάποια από τις προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου οι οποίες λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, οποιασδήποτε χρονιάς είτε του 21ου είτε του 20ου αιώνα.
Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι οι πρωτότυπες, να έχουν τραβηχτεί από τον ιδιοκτήτη του λογαριασμού στο instagram και να μην έχουν βραβευτεί ήδη σε άλλο διαγωνισμό.
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία φωτογραφιών που μεταβάλλει την πραγματικότητα των φωτογραφιών. Μπορείτε να μας στείλει έγχρωμες, ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τη φωτεινότητα, την αντίθεση, τη φθορά, προκειμένου να επισημάνετε ορισμένες πτυχές των εικόνων και να βελτιώσετε την ελκυστικότητά τους.
Οι διοργανωτές προτείνουν στους συμμετέχοντες να συμβάλλουν στη θαλάσσια έρευνα και γνώση κοινοποιώντας τις φωτογραφίες τους σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιστημονικές πλατφόρμες πολιτών, αν ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό έργο:
Diverse Alert Network Europe https://www.daneurope.org/home
 
Δικαιώματα και ιδιοκτησία
Αρκετές από τις φωτογραφίες που θα σταλούν ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε επικοινωνιακές και εκθέσεις και θα συμβάλλουν στη διάδοση της ευαισθητοποίησης για τη σημασία των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών για τη θαλάσσια και παράκτια φυσική και κοινωνική προστασία. 
Επομένως, συμμετέχοντας στο διαγωνισμό συμφωνείτε να παραχωρήσετε στο έργο MPA Engage το δικαίωμα χρήσης της φωτογραφίας με οποιονδήποτε τρόπο και μέσα, χωρίς αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, του δικαιώματος δημοσίευσης, προσαρμογής, διανομής, αντιγραφής, προβολής ή μετάφρασης σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ακόμα κι αν δεν είναι οι νικητήριες συμμετοχές.
Το έργο MPA δέχεται να αναφέρει το πλήρες όνομα του δημιουργού της επιλεγμένης εικόνας όταν χρησιμοποιείται για την έκθεση της Μεσογείου και άλλα σχετικά υλικά.
 
Αξιολόγηση
Ο Φορέας Διαχείρισης του ΕΘΠΖ θα δημιουργήσει μια επιτροπή από τουλάχιστον 5 μέλη, τα οποία θα επιλέξουν την καλύτερη φωτογραφία για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τα διαφορετικά κριτήρια που θα πρέπει να καθοριστούν από την αρχή από την ίδια την επιτροπή (π.χ. επιστημονικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικό ενδιαφέρον της φωτογραφίας, πιθανή ευαισθητοποίηση, αισθητικά, ποιότητα, αυθεντικότητα). Η επιλογή θα λάβει χώρα μέσα στον Οκτώβριο του 2020.
 
Οι 4 νικητές θα συμμετάσχουν στον Διεθνή γύρο του διαγωνισμού φωτογραφίας, που θα περιλαμβάνει τις ίδιες κατηγορίες. Η κριτική επιτροπή τουλάχιστον 5 ατόμων που δεν συνδέονται με καμία Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή θα επιλεγεί από την ομάδα επικοινωνίας του έργου του ΜΡΑ Εngagement. Για κάθε κατηγορία, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει την καλύτερη θέση μεταξύ των νικητών του πρώτου γύρου. Αυτή η επιλογή θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2020.
 
Έκθεση
Μετά τον Διαγωνισμό, οι καλύτερες φωτογραφίες (και οι νικητήριες) θα επιλεγούν ώστε να δημιουργήσουν μια μη-κερδοσκοπική έκθεση με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης ανάμεσα στους πολίτες σχετικά στις φυσικές αξίες της Μεσογείου, όπως και την ανάγκη για ενίσχυση όσων γνωρίζουμε για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές και την ελαχιστοποίηση τους. Οι διοργανωτές θα επικοινωνήσουν με τους δημιουργούς των επιλεγμένων έργων ώστε να ζητήσουν την πλήρη αναλυτική έκδοση των έργων.
 
Βραβεία
Τα βραβεία για τον γύρο του Τοπικού Διαγωνισμού παρέχονται από την εκάστοτε Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή και οι νικητές έχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν για τον Διεθνή γύρο του διαγωνισμού. 
Οι νικητές του Διεθνή γύρου του διαγωνισμού θα βραβευτούν με βραβεία τα οποία θα τα παρέχουν οι Scubapro και Paralenz.
 
ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση
 
Ανυπομονούμε να δούμε τις φωτογραφίες σας!
 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο