ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διαγωνισμός Φωτογραφίας για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου στο Instagram
στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος MPA Engage
 
Ο Φορέας Διαχείρισης (Φ.Δ.) του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα με ακρωνύμιο MPA Engage και τίτλο «Κοινές Δράσεις με Οικοσυστημική προσέγγιση Φορέων Διαχείρισης Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής», το οποίο και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΙNTERREG – MED PROGRAMME). Στο Πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν 14 Επιστημονικοί Εταίροι από 7 χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Κροατία, Αλβανία, Ελλάδα και Μάλτα). 
 
Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MPA Engage στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση του ρόλου των Μεσογειακών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (Θ.Π.Π.), ως σημαντικά εργαλεία για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και του Φυσικού Περιβάλλοντος. Στο Πρόγραμμα αυτό υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις με Οικοσυστημική προσέγγιση σε μια προσπάθεια για την προσαρμογή και τον μετριασμό των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στις Θ.Π.Π. της Μεσογείου. Μερικές από αυτές τις στοχευμένες δράσεις στις οποίες συμμετέχει ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ., ως Επιστημονικός Εταίρος του Προγράμματος, είναι, η εκτίμηση της τρωτότητας της Βιοποικιλότητας στο Ε.Θ.Π.Ζ. σε σχέση με την Κλιματική Αλλαγή, οι Κοινωνικό-Οικονομικές επιπτώσεις,  η σύνταξη και υλοποίηση ερευνητικών Πρωτόκολλων Επιστημονικής Παρακολούθησης, η Ευαισθητοποίηση του  Κοινού μέσα από συγκεκριμένες Επικοινωνιακές Δράσεις, η ενίσχυση της Επιστήμης των Πολιτών (Citizen Science), καθώς και η δημιουργία Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. 
 
Στo πλαίσιο των επικοινωνιακών δράσεων του Ευρωπαϊκού αυτού Προγράμματος, ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. διοργανώνει Διαγωνισμό Φωτογραφίας “4Pictures 4Mediterranean” μέσω του Λογαριασμού του Φ.Δ. στο Instagram (@nmp-zak). Εμπνευστείτε από τη Μεσόγειο Θάλασσα και λάβετε μέρος στον 1οΔιαγωνισμό Φωτογραφίας με αντικείμενο την Χλωρίδα και Πανίδα, τους Χερσαίους και Θαλάσσιους Οικοτόπους, τα μοναδικά Τοπία και Γεωλογικούς Σχηματισμούς του χώρου του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (συμπεριλαμβανομένου και των βορειοδυτικών ακτών της Ζακύνθου). Η υποβολή Πρωτότυπων Φωτογραφιών αφορά σε 4 διακριτές κατηγορίες (Φυσικές Αξίες, Επιπτώσεις, Δράσεις, Παλαιά Μεσόγειος), για τις οποίες θα ανακηρυχθεί ένας νικητής. Οι 4 νικητές θα συμμετέχουν σε έναν 2οΔιαγωνισμό (2nd Round Contest) Φωτογραφίας, ο οποίος αφορά όλες τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές κατά μήκος της Μεσογείου (Brijuni MPA, PortofinoMPA, Calanques MPA, Cap de Creus MPA, Baix Emporda MPA, Tavolara Punta Coda Cavallo MPA, Zakynthos MPA) που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και διοργανώνουν αντίστοιχους Διαγωνισμούς Φωτογραφίας. Απώτερος στόχος του Διαγωνισμού αυτού είναι η αύξηση της ενημέρωσης του κάθε πολίτη για το φυσικό περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, η ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής της Κοινωνίας στη διατήρηση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου υπό το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής μέσα από την γνώση.
Όσοι θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας δεν έχουν παρά να επισκεφθούν το Λογαριασμό του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. στο Instagram @nmp-zak και να ακολουθήσουν προσεκτικά τα βήματα που αναφέρονται εκεί για τις απαιτήσεις του Διαγωνισμού. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για το Διαγωνισμό αλλά και για τον Κανονισμό του Διαγωνισμού δίνονται επίσης στους Ιστοτόπους «//mpa-engage.interreg-med.eu/news-events/» και «https://mpa-engage.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Biodivers...».
 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο