ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκλήρωση δράσης εθελοντικού καθαρισμού του βυθού και των ακτών της θαλάσσιας περιοχής της Λίμνης Κεριού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Προγράμματος PlasticBusters MPAs

 

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στον εθελοντικό καθαρισμό που διοργανώθηκε από το Καταδυτικό Κέντρο  ‘Nero Sport Diving Centre’ (http://www.nero-sport.de/en/home.html) το Σάββατο 29.06.2019 σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 50 εθελοντές οι οποίοι βοήθησαν στον καθαρισμό του βυθού αλλά και των ακτών της θαλάσσιας περιοχής της Λίμνης Κεριού. Σημαντικός στην επιτυχία της δράσης ήταν ο ρόλος του υπεύθυνου λειτουργίας του Καταδυτικού Κέντρου κ. Dennis Mohr, ο οποίος φρόντισε για την παροχή δωρεάν καταδυτικού εξοπλισμού στους πιστοποιημένους δύτες που πραγματοποίησαν τον υποβρύχιο καθαρισμό. 

Συμπληρωματικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν η εφαρμογή Επιστημονικών Πρωτοκόλλων Παρακολούθησης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την ποσότητα, την ποιοτική σύσταση και την προέλευση των θαλάσσιων απορριμμάτων που καταλήγουν στις ακτές και τις θάλασσες μας. Για το λόγο αυτό τα απορρίμματα που συλλέχθηκαν, διαχωρίστηκαν με βάση το υλικό κατασκευής τους (πλαστικό, καουτσούκ, υφάσματα, χαρτί και χαρτόνι, ξυλεία, μέταλλο, γυαλί, άλλα αντικείμενα) και καταχωρήθηκαν σε ειδικές φόρμες καταγραφής ανάλογα με το μέγεθος και το βάρος τους. Η δράση αυτή, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Προγράμματος PlasticBusters MPAs «Plastic Busters: preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas – Προστασία της Βιοποικιλότητας από τα Πλαστικά σε Μεσογειακές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές», σκοπός του οποίου είναι να συμβάλει στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων σε πελαγικές και παράκτιες Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (Θ.Π.Π.) μέσω της καταπολέμησης των θαλάσσιων απορριμμάτων (https://plasticbustersmpas.interreg-med.eu/)

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα αξιοποιηθούν για την χάραξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής στα θέματα Θαλάσσιας Ρύπανσης από Μάκρο- και Μικρο-πλαστικά. 

 

Εκ του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ

 

 

 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο