ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκλήρωση δράσης εθελοντικού καθαρισμού του βυθού και των ακτών της θαλάσσιας περιοχής της Λίμνης Κεριού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Προγράμματος PlasticBusters MPAs

 

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στον εθελοντικό καθαρισμό που διοργανώθηκε από το Καταδυτικό Κέντρο  ‘Nero Sport Diving Centre’ (http://www.nero-sport.de/en/home.html) το Σάββατο 29.06.2019 σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 50 εθελοντές οι οποίοι βοήθησαν στον καθαρισμό του βυθού αλλά και των ακτών της θαλάσσιας περιοχής της Λίμνης Κεριού. Σημαντικός στην επιτυχία της δράσης ήταν ο ρόλος του υπεύθυνου λειτουργίας του Καταδυτικού Κέντρου κ. Dennis Mohr, ο οποίος φρόντισε για την παροχή δωρεάν καταδυτικού εξοπλισμού στους πιστοποιημένους δύτες που πραγματοποίησαν τον υποβρύχιο καθαρισμό. 

Συμπληρωματικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν η εφαρμογή Επιστημονικών Πρωτοκόλλων Παρακολούθησης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την ποσότητα, την ποιοτική σύσταση και την προέλευση των θαλάσσιων απορριμμάτων που καταλήγουν στις ακτές και τις θάλασσες μας. Για το λόγο αυτό τα απορρίμματα που συλλέχθηκαν, διαχωρίστηκαν με βάση το υλικό κατασκευής τους (πλαστικό, καουτσούκ, υφάσματα, χαρτί και χαρτόνι, ξυλεία, μέταλλο, γυαλί, άλλα αντικείμενα) και καταχωρήθηκαν σε ειδικές φόρμες καταγραφής ανάλογα με το μέγεθος και το βάρος τους. Η δράση αυτή, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Προγράμματος PlasticBusters MPAs «Plastic Busters: preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas – Προστασία της Βιοποικιλότητας από τα Πλαστικά σε Μεσογειακές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές», σκοπός του οποίου είναι να συμβάλει στην διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων σε πελαγικές και παράκτιες Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (Θ.Π.Π.) μέσω της καταπολέμησης των θαλάσσιων απορριμμάτων (https://plasticbustersmpas.interreg-med.eu/)

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα αξιοποιηθούν για την χάραξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής στα θέματα Θαλάσσιας Ρύπανσης από Μάκρο- και Μικρο-πλαστικά. 

 

Εκ του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ

 

 

 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Environmental education
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Ηatchlings
Ωοτοκία
excavation of nest
Ωοτοκία
Endangered species
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
ecosystem
Οικοσύστημα
ecosystem
Οικοσύστημα
ecosystem
Οικοσύστημα
Ecosystem
Οικοσύστημα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Geologic Formations
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Nesting beach of Marathonisi
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Daphni
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Kalamaki
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Kalamaki
Παραλίεςωοτοκίας
Ηatchlings
Ωοτοκία
Geologic Formations
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Informing visitors by entering the nesting area
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
information sign of visitors
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Researching of biology sea turtle
Ωοτοκία
Nest's shape of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Laganas Βay
Οικοσύστημα
Laganas Βay
Οικοσύστημα
Nesting beach of Sekania (forbidden access)
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Gerakas
Παραλίεςωοτοκίας
Park rangers in marine area of N.M.P.Z.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Exhibiton Centre of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Exhibition Centre of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Exhibition Centre of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Exhibition Centre of Sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Information centre of N.M.P.Z., in Gerakas - Zakynthos
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Signage the Maritime Area of N.M.P.Z.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
ecotope
Οικοσύστημα
Neptune Grass (Posidonia oceanica)
Χλωρίδα
Orchis
Χλωρίδα
exclusively endemic species, Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Orchis laxiflora
Χλωρίδα
ecosystem
Χλωρίδα
ecosystem
Οικοσύστημα
Wetland Lake Keri
Οικοσύστημα
sea daffodil Pancratium maritimum
Οικοσύστημα Χλωρίδα
butterfly, Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
insects
Πανίδα
Bat
Πανίδα
ecosystem
Οικοσύστημα
Echinodermata
Οικοσύστημα Πανίδα
Mullus
Πανίδα
ecosystem
Χλωρίδα
Cistus
Χλωρίδα
ecosystem
Πανίδα
fauna
Πανίδα
endangered species
Πανίδα
endangered species
Πανίδα
prohibition recreational fishing
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Nesting beach's sign
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Park Ranger of N.M.P.Z.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
informing visitor
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Flora- Orchis
Χλωρίδα
Fauna
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα