ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 «Στο μικροσκόπιο» οι παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta

«Στο μικροσκόπιο» των επιστημόνων του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, μπήκαν οι παραλίες ωοτοκίας των Caretta caretta.
Στο πλαίσιο επιστημονικής εργασίας και ερευνών συλλέχθηκε υλικό από τις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο νησί μας και συγκεκριμένα από το Μαραθονήσι, το Καλαμάκι (Ανατολικό – πόστο Crystal – και Δυτικό), τα Σεκάνια, τη Δάφνη και Γέρακα και τα αποτελέσματα των εργασιών θα οδηγήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των παραλιών ωοτοκίας και θα ανακοινωθούν στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη μόλις είναι διαθέσιμα, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Σχετικά με το πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020»
Την περίοδο 27 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου εργασία πεδίου για το έργο «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance» – BLUECOAST, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”. Την εργασία εκτέλεσαν οι επιστήμονες του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, ο οποίος είναι και επικεφαλής εταίρος του συγκεκριμένου έργου. Η εργασία περιλάμβανε:

• Διενέργεια μορφολογικών τομών, κάθετων στην ακτογραμμή, στο χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα των παραλιών.
• Δειγματοληψία επιφανειακού χερσαίου και θαλάσσιου ιζήματος σε αντιπροσωπευτικά σημεία των παραλιών.
• Πυρηνοληψία μήκους περίπου 1 μέτρου στο άνω χερσαίο τμήμα των προαναφερθεισών παραλιών.
• Δειγματοληψία επιφανειακού παράκτιου ύδατος με παράλληλη in situ μέτρηση θερμοκρασίας και pH. 

Τα δείγματα ιζήματος και νερού, αφού συσκευάστηκαν κατάλληλα, μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του ΕΚΠΑ για ανάλυση.
Συνεργαζόμενοι φορείς του προγράμματος είναι: ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (συντονιστής), η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, η Αλβανική Εθνική Αρχή για τις Ακτές, ο Δήμος Χιμάρας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την εξέλιξή του: Website: bluecoast-cbc.eu | email: info_bluecoast@ionio.gr

https://www.imerazante.gr/2019/07/12/200380?fbclid=IwAR2Lr0Lm16NqG3RABvvU4fa_w00hBoR3VxlN5JWHMuf0xLFhlDJj05Sa124

 

 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Environmental education
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Ηatchlings
Ωοτοκία
excavation of nest
Ωοτοκία
Endangered species
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
ecosystem
Οικοσύστημα
ecosystem
Οικοσύστημα
ecosystem
Οικοσύστημα
Ecosystem
Οικοσύστημα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Geologic Formations
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Nesting beach of Marathonisi
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Daphni
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Kalamaki
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Kalamaki
Παραλίεςωοτοκίας
Ηatchlings
Ωοτοκία
Geologic Formations
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Informing visitors by entering the nesting area
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
information sign of visitors
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Researching of biology sea turtle
Ωοτοκία
Nest's shape of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Laganas Βay
Οικοσύστημα
Laganas Βay
Οικοσύστημα
Nesting beach of Sekania (forbidden access)
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Gerakas
Παραλίεςωοτοκίας
Park rangers in marine area of N.M.P.Z.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Exhibiton Centre of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Exhibition Centre of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Exhibition Centre of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Exhibition Centre of Sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Information centre of N.M.P.Z., in Gerakas - Zakynthos
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Signage the Maritime Area of N.M.P.Z.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
ecotope
Οικοσύστημα
Neptune Grass (Posidonia oceanica)
Χλωρίδα
Orchis
Χλωρίδα
exclusively endemic species, Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Orchis laxiflora
Χλωρίδα
ecosystem
Χλωρίδα
ecosystem
Οικοσύστημα
Wetland Lake Keri
Οικοσύστημα
sea daffodil Pancratium maritimum
Οικοσύστημα Χλωρίδα
butterfly, Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
insects
Πανίδα
Bat
Πανίδα
ecosystem
Οικοσύστημα
Echinodermata
Οικοσύστημα Πανίδα
Mullus
Πανίδα
ecosystem
Χλωρίδα
Cistus
Χλωρίδα
ecosystem
Πανίδα
fauna
Πανίδα
endangered species
Πανίδα
endangered species
Πανίδα
prohibition recreational fishing
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Nesting beach's sign
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Park Ranger of N.M.P.Z.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
informing visitor
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Flora- Orchis
Χλωρίδα
Fauna
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα