Δειγματοληπτικός έλεγχος Ποιότητας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Παράκτιων Υδάτων) στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκου Ζακύνθου

Ο Φορέας Διαχείρισης (Φ.Δ.) του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος BlueCoast «Climate – Smart Coastal Practices for Blue Governance – Κλιματικά – Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση» (http://bluecoast-cbc.eu/) που χρηματοδοτείται από το InterregIPA-CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020, πραγματοποίησε δειγματοληψίες για τον έλεγχο της Ποιότητας των Παράκτιων Υδάτων στο θαλάσσιο χώρο δικαιοδοσίας του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ., όπως εξάλλου είχε δεσμευτεί και δια ζώσης μέσω του Επιστημονικού Υπευθύνου του Φ.Δ. κατά τη διάρκεια της σχετικά πρόσφατης διεξαγωγής της ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου για το θέμα της Θαλάσσιας Ρύπανσης στις ακτές της Ζακύνθου.
Οι δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό του Θαλάσσιου Πάρκου και επιστήμονες του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α., έλαβαν χώρα στις αρχές Ιουλίου 2019 σε τέσσερις θέσεις (Γέρακα, Καλαμάκι-Βροντόνερο, Καλαμάκι-Μπούκα και στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθία) στον κόλπο του Λαγανά, που ως γνωστόν αποτελεί περιοχή ωοτοκίας για τη Θαλάσσια Χελώνα Caretta caretta. Οι δειγματοληψίες αυτές είχαν ως σκοπό τη διερεύνηση της δυνητικής θαλάσσιας ρύπανσης των παράκτιων υδάτων από ρύπους οργανικής προέλευσης. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που πραγματοποιήθηκαν από το πιστοποιημένο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. προκύπτει, ότι η κατάσταση στις περιοχές δειγματοληψίας του κόλπου του Λαγανά είναι απόλυτα κανονική και δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία στους πολίτες καθώς σε κανένα από τα δείγματα δεν διαπιστώθηκε ρύπανση από οργανικά φορτία (τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο κοινό από το Ε.Θ.Π.Ζ.) και συνεπώς και από τις συγκεκριμένες δειγματοληψίες καταγράφεται η καταλληλότητα των υδάτων κολύμβησης της συγκεκριμένης περιοχής.
Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που προαναφέρθηκαν είναι ανάλογα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις δειγμάτων των παράκτιων υδάτων που πραγματοποιεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Ειδικότερα η συγκεκριμένη Υπηρεσία πραγματοποίησε δειγματοληπτικό έλεγχο σε 33 θέσεις σε όλη τη Ζάκυνθο (9 εκ των οποίων εντός των περιοχών δικαιοδοσίας του Ε.Θ.Π.Ζ.) σχετικά με τον προσδιορισμό της καταλληλότητας των υδάτων κολύμβησης. Ο τακτικός έλεγχος διερεύνησης καταλληλότητας των υδάτων κολύμβησης πραγματοποιείται από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους και τα αποτελέσματα για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2019 είναι ήδη διαθέσιμα προς το κοινό στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://4862.syzefxis.gov.gr/…/jd…/category/72-zakynthos2019…).

 

Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα, τα ύδατα των παραλιών της Ζακύνθου κρίθηκαν «εξαιρετικής ποιότητας». Τέλος, η καταλληλότητα των υδάτων κολύμβησης επιβεβαιώθηκε και από τις σχετικές πρόσθετες δειγματοληψίες που διενεργεί το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με μόνη εξαίρεση το λιμάνι της Ζακύνθου και σε μια ακτίνα 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου εκβολής του χειμάρρου Αγίου Χαραλάμπη της πόλης της Ζακύνθου. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται από τους διάφορους Φορείς που προαναφέρθηκαν έχουν χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς. Τα δείγματα νερού που λαμβάνονται προς ανάλυση είναι σημειακά και στιγμιαία, δηλαδή δεν μπορεί να διασφαλιστεί το γεγονός ότι στο παρελθόν ή στο μέλλον δεν υπήρξαν ή δε θα υπάρξουν μεμονωμένα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτυπώνουν την εξαιρετική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης τη δεδομένη χρονική στιγμή που έγιναν οι δειγματοληψίες. Επιπλέον, ο Φ.Δ. θα ήθελε να επισημάνει ότι οι εξάρσεις φυτοπλαγκτού (φυτοπλαγκτονικές ανθήσεις), που εποχικά καταγράφονται σε διάφορα σημεία στις Ελληνικές Θάλασσες κυρίως προς το τέλος της Άνοιξης – αρχές Καλοκαιριού και δευτερευόντως στις αρχές – μέσα Φθινοπώρου, φυτοπλαγκτονικές ανθήσεις που είχαν παρατηρηθεί τους προηγούμενους μήνες και σε διάφορες περιοχές των παράκτιων υδάτων της Ζακύνθου, έχουν σταματήσει να καταγράφονται και το φυτοπλαγκτόν που συλλέγεται από το θαλάσσιο περιβάλλον είναι σε πολύ μικρούς πληθυσμούς και δεν είναι πλέον μακροσκοπικά ορατό παρά μόνον με τη χρήση μικροσκοπίου. Τέλος, ο Φ.Δ. θα ήθελε να τονίσει, για μια ακόμη φορά, ότι το θέμα της Θαλάσσιας Ρύπανσης αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, όχι μόνο για την προστασία της υγείας των πολιτών και των χιλιάδων επισκεπτών αλλά και για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος στο νησί, όπου εξαπλώνεται την περίοδο αναπαραγωγής η Θαλάσσια Χελώνα Caretta Caretta, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της Ζακύνθου. Συνεπώς, ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. θα προβεί στο άμεσο μέλλον και σε πρόσθετες δειγματοληψίες στο θαλάσσιο χώρο δικαιοδοσίας του Ε.Θ.Π.Ζ. και φυσικά θα συνεχίσει, όπως κάνει όλα τα χρόνια λειτουργίας του, την απρόσκοπτη παρακολούθηση και καταγραφή των σοβαρών πηγών ρύπανσης όπως για παράδειγμα στην περιοχή του θαλάσσιου χώρου που γειτνιάζει με το κλειστό Χ.Υ.Τ.Α. στην περιοχή του Σκοπού και στην οποία ως γνωστόν κατά καιρούς έχει διαπιστωθεί από το Ε.Θ.Π.Ζ. εισροή στραγγιδίων. Αυτά τα περιστατικά Θαλάσσιας Ρύπανσης έχουν άμεσα καταγγελθεί από το Φ.Δ. στις Αρμόδιες Υπηρεσίες με κατασταλτικό ρόλο (π.χ. Αστυνομία, Λιμενικό, Εισαγγελία, Δήμος Ζακύνθου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΥΠΕΝ) προκειμένου να υπάρξει άμεση παρέμβαση. Τέλος,ο Φ.Δ. θα συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του στην ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων και υπευθύνων Φορέων για τα θέματα της παρακολούθησης της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξαλειφθούν όλες οι δυνητικές πηγές ρύπανσης στο θαλάσσιο χώρο και φυσικά να διασφαλιστούν αποτελεσματικά όλες οι προϋποθέσεις καλύτερης ποιότητας υδάτων και διατήρησης του περιβάλλοντος στο νησί της Ζακύνθου.

Εκ του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ

 

 

https://www.imerazante.gr/2019/08/13/202862?fbclid=IwAR3LffxB5x61ZFwQ5T6TXNGODfo2zyX4sxzCWcgvWcnpsPCRz68U6RNT7k4

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Environmental education
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Volunteers
ΤοΠάρκο
Environmental education
ΤοΠάρκο
Ηatchlings
Ωοτοκία
excavation of nest
Ωοτοκία
Endangered species
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
Day conference
ΤοΠάρκο
ecosystem
Οικοσύστημα
ecosystem
Οικοσύστημα
ecosystem
Οικοσύστημα
Ecosystem
Οικοσύστημα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Geologic Formations
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Nesting beach of Marathonisi
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Daphni
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Kalamaki
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Kalamaki
Παραλίεςωοτοκίας
Ηatchlings
Ωοτοκία
Geologic Formations
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Fauna
Πανίδα
Informing visitors by entering the nesting area
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
information sign of visitors
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Researching of biology sea turtle
Ωοτοκία
Nest's shape of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Laganas Βay
Οικοσύστημα
Laganas Βay
Οικοσύστημα
Nesting beach of Sekania (forbidden access)
Παραλίεςωοτοκίας
Nesting beach of Gerakas
Παραλίεςωοτοκίας
Park rangers in marine area of N.M.P.Z.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Exhibiton Centre of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Exhibition Centre of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Exhibition Centre of sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Exhibition Centre of Sea turtle
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Information centre of N.M.P.Z., in Gerakas - Zakynthos
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Signage the Maritime Area of N.M.P.Z.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
ecotope
Οικοσύστημα
Neptune Grass (Posidonia oceanica)
Χλωρίδα
Orchis
Χλωρίδα
exclusively endemic species, Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Orchis laxiflora
Χλωρίδα
ecosystem
Χλωρίδα
ecosystem
Οικοσύστημα
Wetland Lake Keri
Οικοσύστημα
sea daffodil Pancratium maritimum
Οικοσύστημα Χλωρίδα
butterfly, Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
insects
Πανίδα
Bat
Πανίδα
ecosystem
Οικοσύστημα
Echinodermata
Οικοσύστημα Πανίδα
Mullus
Πανίδα
ecosystem
Χλωρίδα
Cistus
Χλωρίδα
ecosystem
Πανίδα
fauna
Πανίδα
endangered species
Πανίδα
endangered species
Πανίδα
prohibition recreational fishing
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Nesting beach's sign
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Park Ranger of N.M.P.Z.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
informing visitor
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Flora- Orchis
Χλωρίδα
Fauna
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα