Στις 14 & 15 Ιανουαρίου 2020 προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, παρευρέθηκε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘’MPA Engage: Engaging Mediterranean key actors in Ecosystem Approach to Engage Marine Protected Areas to face Climate Change -  Συμμετοχή των καίριων ομάδων στη Μεσόγειο για την οικοσυστημική προσέγγιση για τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ενάντια στην κλιματική αλλαγή» που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη. Το Ε.Θ.Π.Ζ. συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα αυτό το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΙNTERREG – MED PROGRAMME).
 
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους Φορείς Διαχείρισης  των Μεσογειακών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (Θ.Π.Π.)  να προσαρμοστούν και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Μερικές από τις δράσεις που θα συμμετέχει ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. θα είναι: Η εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η αξιολόγηση της τρωτότητας  της βιοποικιλότητας αλλά και η ανάπτυξη δράσεων και διαχειριστικών μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Τα διαχειριστικά μέτρα που θα αναπτυχθούν θα εφαρμοσθούν σε 7 Θ.Π.Π. σε 6 χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα και Αλβανία).
 
Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλει στην διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω της ενίσχυσης της διαχείρισης και μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες που θα περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους στις Θ.Π.Π.: Τους Φορείς Διαχείρισης των Θ.Π.Π.,  τις τοπικές και περιφερειακές αρχές καθώς και τους αλιείς  παράκτιας αλιείας, τα καταδυτικά κέντρα αναψυχής,  ερευνητικά ινστιτούτα αλλά και την τοπικής κοινωνία.
 
Οι δράσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν σε μία περίοδο 3 ετών (Νοέμβριος 2019 -  Ιούνιος 2022).  Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών της Ισπανίας (Institute of Marine Science – CSIC) και  συμμετέχουν 15 εταίροι από 8 χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Κροατία, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα και Μάλτα.

 

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο